Zamów receptę online

Wybierz placówkę

Wybierz lekarza

Dane pacjenta

Potrzebne leki

Uwagi

Sposób odbioru

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lekarz Domowy Sp. z o.o., ul Kołłątaja 31, 76-200 Słupsk;
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych który jest dostępny do kontaktu pod adresem e-mail: administrator@lekdom.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.